Во курсот Word 2010 за деловни корисници со помош на практични примери од деловното секојдневие се изучуваат основните можности и алатки во Word 2010. Курсот започнува со запознавање на интерфејсот а потоа продолжува со истражување на клучните функционалности на Word: создавање, уредување и форматирање документи. Курсот ги опфаќа јазична проверка на документи, прегледување документи со други корисници, споделување и заштитување документи, работа со табели и илустрирање.

  Превземи детален приказ на курсот

пакет   
BASIC  
STANDARD PREMIUM
цена 2.000 3.000 3.500

Пријави се!

Во курсот Excel 2010 за деловни корисници со помош на практични примери од деловното секојдневие се изучуваат основните можности и алатки во Excel 2010. Курсот започнува со запознавање со клучните Excel вештини и продолжува длабински приказ на функциите на Excel, форматирањето табели. Покриени се сите важни области: подготовка на документи за печатење, работа со големи работни листови, соработка со други корисници, користење на Excel како база на податоци, анализа на податоци, графикони и автоматизација и прилагодување на Excel.

Превземи детален приказ на курсот

пакет   
BASIC  
STANDARD PREMIUM
цена 2.000 3.000 3.500

Пријави се!

Во курсот PowerPoint 2010 за деловни корисници со помош на практични примери од деловното секојдневие се изучуваат основните можности и алатки во PowerPoint 2010. Курсот ќе ви помогне да научите како да го привлечете вниманието на публиката со слики, видео, звуци, графиконии дијаграми. Курсот покрива и методи за споделување презентации со други и е составен од сеопфатни туториали за тоа како да се дизајнира презентација која успешно ќе ја пренесе вашата порака.

Превземи детален приказ на курсот

пакет   
BASIC  
STANDARD PREMIUM
цена 2.000 3.000 3.500


Во курсот Outlook 2010 за деловни корисници со помош на практични примери од деловното секојдневие се изучуваат основните можности и алатки во Outlook 2010. На овој курс ќе научите како да ги владеете фундаменталните можности на Outlook кои вклучуваат примање и праќање електронска пошта, креирање адресар, правење распоред на активности и задачи. Покриени се и основните административни активности како што се правење сигурносна копија на податоците, сетирање сметки за електронска пошта и мануелно и автоматско организирање на податоците.

Превземи детален приказ на курсот

пакет   
BASIC  
STANDARD PREMIUM
цена 2.000 3.000 3.500


Во курсот Project 2010 за проект менаџери ќе научите како да го користите Microsoft Project 2010 за управување проекти од било кое ниво. Курсот демонстрира поставување проекти, додавање задачи, доделување ресурси, утврдување распореди, справување со ресурсните конфликти и следење на прогресот на проектот. Исто така, курсот го покрива и новиот интерфејс на Project представени со новата лента и Backstage view а објаснето е и како да се користат сите нови можности како што се распореди контролирани од корисник, времеплов, планер на тимот.

Превземи детален приказ на курсот

пакет   
BASIC  
STANDARD PREMIUM
цена 3500 4500 5500