Попусти за индивидуалци

Пакет Office курсеви за кандидати за вработување во јавна администрација. Платете 3, добијте 4 курса и заштедете 25%!

Ако планирате да се вработите на било кое работно место во јавната администрација, тогаш веројатно знаете дека според новиот закон за административни службеници кој стапува во сила на 15 февруари 2015, задолжително ќе треба да доставите потврда за работа со програми за канцелариско работење.

За да можете да аплицирате на било кој од идните конкурси за вработување во јавниот сектор, ќе треба задолжително да доставите сертификати за нивно познавање при пријавувањето.

Затоа, искористете го времето на најдобар можен начин! Учете од дома и стекнете знаења, вештини и сертификати со кои ќе можете да аплицирате за работно место.


Последна промена: Wednesday, May 11 2016, 3:36 PM